Κλιματισμός

 

Μελέτη - Εγκατάσταση οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού - εξαερισμού

 
 
 
Μελέτη
 

 
Με οδηγό την άρτια οργάνωση καθώς και την εξειδίκευση του τεχνικού μας προσωπικού, στην ATMOSPHAIR έχουμε τη δυνατότητα να εκπονήσουμε ακόμα και τις πιο απαιτητικές μελέτες για τον κλιματισμό ενός χώρου ή κτιρίου. Στο πλαίσιο αυτών, δίνουμε τις οικονομικότερες κατασκευαστικά λύσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις πιο αποδοτικές λειτουργικά, με στόχο πάντα την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.

Απευθυνθείτε σε εμάς για:
  • Μελέτη και κατασκευή εντοιχισμένων εγκαταστάσεων σε καταστήματα και οικοδομές για εξαερισμό.
  • Μελέτη κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού.
 
Εγκατάσταση
 

 
Παρέχοντας όλες τις εργασίες εγκατάστασης σύμφωνα με τις εργοστασιακές διατάξεις για την ομαλή λειτουργία των κλιματιστικών, η ATMOSPHAIR αναλαμβάνει επίσης την προεγκατάσταση σωληνώσεων σε νεοσύστατες οικοδομές, για ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε, εξασφαλίζουν την σωστή και μακροχρόνια λειτουργία των μηχανημάτων.

Στόχος της ATMOSPHAIR είναι να πετύχει την ιδανική θερμοκρασία στο χώρο που ζείτε ή εργάζεστε, δίνοντας επίσης μεγάλη έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα. Μετρώντας από 40 χρόνια εμπειρίας στο χώρο, εγγυόμαστε την σωστή τοποθέτηση και κατ΄ επέκταση τη σωστή λειτουργία της κλιματιστικής σας μονάδας, με σεβασμό στο χώρο σας και το περιβάλλον.